Ochrana osobních údajů

Provozovatelem těchto internetových stránek a zpracovatelem osobních údajů je společnost Salve Finance, a.s., IČ 26963469, se sídlem Sádky 1615/4, Prostějov, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4671.

Používáním internetových stránek HomoSalviens.cz souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů. Vaše osobní údaje a kontakty jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění. Společnost Salve Finance, a.s. je registrovaným zpracovatelem osobních údajů v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání vám zašleme informace o tom, jaké údaje o vás na našich stránkách zaznamenáváme. V případě navštívení stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu přidělenou vaším poskytovatelem internetu, www stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. K tomuto jsou využívány soubory cookies. Další osobní údaje typu jména, adresy, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu.

Sesbírané osobní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket, pro personální, marketingové nebo obchodní účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

V případě dalších dotazů nebo pochybností nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@homosalviens.cz.

<< Zpět na hlavní stránku