Náš cíl: Spokojený klient i poradce

Právě dnes – 1. prosince 2016 – po letech diskuzí, dohadů a pozměňovacích návrhů začínají platit nová pravidla pro vyplácení provizí z životního pojištění.

Původním záměrem novelizace těchto pravidel byla ochrana klientů. Zejména ochrana klientů před neopodstatněným „přetáčením“ smluv, tedy opakovanému nahrazování starých smluv smlouvami novými bez ohledu na kvalitu a potřeby klienta. Po letech dohadů a lobbingu ze strany pojišťoven z toho ale vzniklo úplně něco jiného a klientova pozice se spíše zhoršila. Tím, jehož pozice se díky novele zlepšila, jsou zejména pojišťovny.

Jedinou výraznou změnou totiž je prodloužení storno období provizí ze 2 na 5 let. Období 5 let, které je velmi dlouhé, ztížilo cestu klientů k nové smlouvě, ačkoliv by díky ní mohli objektivně získat výhodnější, kvalitnější nebo levnější pojistnou ochranu. Nová pravidla se navíc týkají nejen investičních (rezervotvorných) složek životního pojištění ale i těch rizikových (nerezervotvorných) složek.

Poctivý vs. nepoctivý poradce

Poctivý poradce, který řádně pečuje o svého klienta a doporučí mu aktualizovat životní pojištění třeba po 3 letech, protože se na trhu objevil lepší produkt nebo protože se změnila životní situace klienta (např. se klientovi narodilo dítě), za to bude „potrestán“ tím, že bude muset vracet část svojí provize.

Nepoctiví poradci, kteří myslí jen na provize, budou nadále přetáčet smlouvy bez ohledu na kvalitu produktu pro klienta, jen to budou dělat nikoliv každé 2 roky ale každých 5 let a budou takto muset „nalovit“ více klientů. Stejně tak budou ti nepoctiví přetáčet smlouvy uzavřené jiným poradcem či společností, a to opět bez jediného ohledu na kvalitu produktu pro klienta.

Pomáháme těm poctivým být úspěšný

V našich řadách chceme jen poctivé poradce, kteří o klienty řádně pečují v celém průběhu vzájemného vztahu nejen během uzavírání smlouvy. Díky tomuto přístupu máme u klientů úspěch a spravujeme smlouvy více než 66 tisícům klientů s celkovým ročním pojistným ve výši téměř 400 milionů Kč.

Naši poradci jsou poctiví, ale chceme, aby byli také úspěšní a spokojení se svou prací i soukromým životem. Chceme poradce, kteří nemusí živořit ani se nemusejí obávat toho, že uvíznou v dluhové pasti storno provizí. Vzhledem k novinkám platným od dnešního dne jim s tím ale chceme ještě více pomoci.

Našim poradcům pomáháme tím, že jsem zavedli systém, díky němuž mohou v klidu a poctivě pracovat a pečovat o své klienty i po 1.12.2016:

  • Systém, díky němuž nemusejí nahánět stále nové a nové klienty.
  • Systém, který poradcům Salve zajišťuje zajímavou počáteční provizi.
  • Systém, který zkracuje období rizika vracení provizí a z toho plynoucí dluhové pasti na 3 roky.
  • Systém, který za pomoci následných provizí umožňuje poradcům řádně a trvale pečovat o své klienty dlouhodobě.
  • Systém, který novým poradcům garantuje příjem ve výši 20 000 Kč měsíčně, aby mohli svou novou kariéru v klidu nastartovat.
  • Systém, který využívá mnoho moderních nástrojů, které poradcům dávají více času na klienta a také na jejich soukromý život.

A na tom všem profitují i naši klienti. Mají totiž jistotu, že společným zájmem jejich i poradce jsou kvalitní produkty a dlouhotrvající vztah, ve kterém jsou oba partneři spokojení.

Zaujal vás náš přístup, který myslí na klienty i poradce? Práce poradce je nejen poctivá, ale také zajímavá a atraktivní i po 1. prosinci 2016. Klikněte na tlačítko a zjistěte, jaké výhody přináší stát se naším spolupracovníkem.

Comments are closed.